LeadGuru | Privacypolicy
Resultaatgericht werven van prospects. B2B telecom, cloud IT & energie leadgeneratie
leadguru, leads genereren, leadgeneratie, leadgeneration, B2B leadgeneration, B2B telemarketing, prospect, datamining, callcenter, sales, telecom, IT, energiebranche, intelligente campagnes, consultant
793
page-template-default,page,page-id-793,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-4.2,menu-animation-underline-bottom,smooth_scroll,wpb-js-composer js-comp-ver-6.5.0,vc_responsive

LeadGuru, gevestigd aan Zandsteen 10 2132MR Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://www.leadguru.nl Zandsteen 10 2132MR Hoofddorp 085-3030217. De Functionaris Gegevensbescherming van LeadGuru is te bereiken via info@leadguru.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken
LeadGuru verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij ENKEL OP JOUW verzoek verwerken.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IBAN
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@LeadGuru.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

LeadGuru verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  1. Mogelijkheid contact met je op te nemen -indien jij hier actief om hebt gevraagd-.
  2. Opstellen van een samenwerkingsovereenkomst -indien jij hier actief om hebt gevraagd-.
  3. Toegang verlenen tot onze CRM en overige tools -indien jij hier actief om hebt gevraagd-.

 

Geautomatiseerde besluitvorming
LeadGuru neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van LeadGuru) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

LeadGuru bewaart persoonsgegevens van niet-klanten cq. relaties maximaal 12 maanden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
LeadGuru verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
LeadGuru gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door LeadGuru en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@LeadGuru.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een (onbruikbaar gemaakte) kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
LeadGuru wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
LeadGuru neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@leadguru.nl

Sluit jij je aan?

Vul je gegevens in en dan
bellen wij 
je zo snel mogelijk terug.